Elvira
Ch. BadgerDen's Mistress Of The Bark
DOB October 14, 2012
Sire: Maxasta's Barkeologist At BadgerDen
Dam: Ch. BadgerDen's Bark Angel

Ch. BadgerDen's  Mistress Of the Bark

CH Maxasta's Four By Four Of KMT                    CH Maxasta's Cowboy Up     
CH Maxasta's Adilida
Badgerden's Bark Angel
Am/Can Ch. Pikkinokka Badgr Sir Barksalot
BadgerDen's Barklava
CH. Legend's BadgerDen Ma Barker
         Ch. Maxasta's Max Jr
Maxasta's Barkeologist At BadgerDen
         Maxasta's Little Mermaid